Felkérés bemutatkozásra

Tisztelt Érdeklődő!

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Szentendre Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló társaság, mely alapvetően önkormányzati – városgazdálkodási, útkarbantartási, zöldfelületkezelési, ingatlanfenntartási – közszolgáltatásokat lát el a településen, továbbá részt vesz a hulladékgazdálkodási közfeladat-ellátásban.

Társaságunk a szakfeladatait részben saját erőforrások felhasználásával, részben alvállalkozók igénybevételével végzi. Az alvállalkozóinkat közbeszerzési eljárás alapján, illetve jellemzően pályáztatás útján választjuk ki.

A Társaság a közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű árubeszerzések és szolgáltatások kapcsán az idei évben is pályázatok kiírását tervezi az alábbi témakörökben:

 

Útfenntartási és vízkárelhárítási feladatok

Közmű, csapadékvíz csatornaépítés, feltárás

Vasbeton akna, víznyelő építés

Útburkolatok bitumenes hézag kiöntése (repedés javítás)

Gépészeti szerelés (árvízvédelmi műtárgyak)

Vasbeton szerkezetek javítása (építőmesteri, kőműves munkák)

Lakatos munkák

Gépi csatornatisztítás, azonnali gépi szippantás

Térburkolás

Útburkolati jel festése

Forgalomtechnikai eszközök beszerzése

Forgalomtechnikai eszközök szerelése

 

Parkfenntartási és köztisztasági feladatok

Közterületi hulladékgyűjtő edények, pad, asztal, kandeláber, lámpabúra és egyéb utcabútorok beszerzése

Nemzeti zászlók kihelyezése (11. út)

Karácsonyi díszek átvizsgálása, javítása, kihelyezése és leszerelése, elhasználódott díszek pótlása

Közterületi kandeláberek, lámpabúrák, izzók cseréje, javítása

Extrém takarítás

Közterületi rágcsálóirtás

Darázsirtás

Játszótéri és fitnesz eszközök időszaki ellenőrzése

Játszóeszközök javítása

Fitnesz eszközök javítása

Sportszerek és védőhálók, napvitorla, illetve játszóeszközök alkatrészeinek beszerzése

Növényvédelmi permetezés

Cserje és fa beszerzés

Egynyári növénybeszerzés

Öntözés

Gyomirtás, bozót- és cserjeirtás (vízügyi létesítményeken is)

Virágágyak fenntartása (kapálás, gyomtalanítás, elvirágzott részek levágása, gyűjtése, növényvédelem, trágyázás, növénypótlás, öntözőrendszer fenntartás)

 

Ingatlan-fenntartási és gondnoksági feladatok

Ács-tetőfedő-bádogos javítási munkák

Épület elektromos javítási munkák (regisztrált szerelő)

Festési és mázolási munkák

Víz-fűtés szerelés, javítási munkák

Gázszerelési, javítási munkák

Hideg és meleg burkolási munkák, javítások

Kőműves javítási munkák

Vasipari munkákra (épületlakatos szerkezetek gyártása, helyszíni szerelése)

 

Távfűtési feladatok

Gépi földmunka, beton és járda bontással, helyreállítással

Ipari gépészeti szerelések, távhő területen szerzet tapasztalat előny

Ipari elektromos munkák (ipari áramhoz szükséges jogosultságokkal), távhő területen szerzet tapasztalat előny

TÜKI LNG-L-5 gázégő szerelése, karbantartása

SAACKE/GMG80B gázégő szerelése, karbantartása

 

Hulladékgazdálkodási feladatok

Hulladékzsák beszerzés

Hulladékgyűjtő gépjármű bérbevétel

 

Általános igények

Tisztítószer beszerzés

Munkaruha beszerzés

Kisgép javítás, karbantartás, szerelés

 

Annak érdekében, hogy Társaságunk lehetőséget biztosítson eddig nem ismert vállalkozásoknak is, ezáltal a piaci versenyt biztosítsa, illetve a beszerzési eljárásait minél átláthatóbban folytassa le, ez úton várja pályázataink iránt érdeklődő, az adott szakfeladat ellátására alkalmas, szakmailag megbízható gazdasági szereplők bemutatkozását.

A bemutatkozás bármelyik, akár egy tevékenységre is benyújtható. A bemutatkozó anyagot a vszzrt@szentendre.hu e-mailcímre lehet megküldeni, határidő nélkül.

Kérjük, hogy a bemutatkozásuk tartalmazza az Adatlapot, illetve a Nyilatkozatokat. Az Adatlap és a Nyilatkozat honlapunkról letölthető.

Az adott pályázat tényleges feltételeit minden esetben az ajánlattételi felhívás tartalmazza. Társaságunk fenntartja a jogot, hogy az egyes pályázatok esetén további feltételeket, alkalmassági követelményeket határozzon meg, illetve a benyújtott bemutatkozások alapján az alkalmasságot maga ítélje meg.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy jelen felhívásunk nem jelent a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. részéről kötelezettségvállalást a pályázat kiírására, illetve az adott pályázati eljárásra történő meghívásra, illetve a szerződéskötésre, az érdeklődők részéről pedig nem jelent kötelezettségvállalást – esetleges ajánlattételre felhívás esetén – ajánlat adására, illetve szerződéskötésre.

Továbbá felhívjuk szíves figyelmüket, hogy jogszabályban meghatározott értékhatár felett Társaságunk közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett, melynek szabályait, az eljárás és jelentkezés feltételeit a közbeszerzési törvény határozza meg, nem saját beszerzési szabályaink.

A beszerzési eljárásaink általános alkalmassági követelményeit, illetve a bemutatkozás formai követelményeit Tájékoztató dokumentum tartalmazza, mely honlapunkról letölthető.

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

Felkérés bemutatkozásra

TÁJÉKOZTATÓ

ADATLAP (pdf)

ADATLAP (word)

NYILATKOZATOK