Útfenntartás

útfenntartás

Az önkormányzati utak, járdák, lépcsők karbantartása, javítása – a balesetmentes közlekedés biztosítása érdekében – a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. feladata. A karbantartási feladatok közé tartozik a szilárd burkolatú és zúzalékos utak eseti javítása, útburkolati jelek megújítása, KRESZ-táblák kihelyezése, pótlása.

Az utak karbantartása a télen keletkezett úthibák felmérésével kezdődik. Ezt követően először a forgalmas útszakaszok és fő gyűjtőutak javítását végezzük el, majd pedig a mellék-, és egyéb kiszolgáló utak kerülnek sorra.