Hulladékgazdálkodás

hulladékgazdálkodás

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2023. július 1-től a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. Koncessziós Társaságnak régiókoordinátori közreműködője, illetve létesítmény-üzemeltetője.

Ennek keretében társaságunk Hulladékgazdálkodási divíziója látja el Szentendre, Pomáz és Pilisszentlászló települések hulladékgazdálkodási gyűjtési szállítási közfeladatait. Kollégáink több mint 46 ezer lakos után szállítják el a hulladékot. Szolgáltatásaink között megtalálható házhoz menő formában a zöld-, a lom-, valamint a szelektív hulladék elszállítása is.

A lakótelepi övezetben megtalálhatóak szelektív szigeteink, ahol leadhatók a papír-, műanyag- és fém csomagolási hulladékok is.

Társaságunk üzemelteti a szentendrei hulladékudvart, ahol ügyfeleink leadhatják – meghatározott feltételek mellett – a házhoz menő szállítási formában nem elvihető, egyéb hulladékokat, többek között a veszélyes hulladékokat.

Társaságunk a régiókoordinátori közreműködői szerződésben arra vállalt kötelezettséget, hogy az ingatlanhasználók által érzékelt műszaki tartalom nem változik, így különösen nem változik a 2023. évi gyűjtési naptárban foglalt hulladékgyűjtési gyakoriság és mód, lomtalanítás műszaki tartalma és gyakorisága. Társaságunk a gyűjtési-szállítási tevékenységét a 2023. július 30. napján hatályos önkormányzati rendeletek és az ekkor hatályos közszolgáltatási szerződések megfelelő alkalmazásával végzi, és – amennyiben a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) és régiókoordinátori szerződés attól kifejezetten nem tér el – az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei érvényesítése során továbbra is az önkormányzati rendeletekben foglaltaknak megfelelő szabályokat alkalmazza.

Hulladékgazdálkodási engedélyeink:

00269-11_2021_nem veszélyes hulladék

00274-13_2023_veszélyes hulladék

00274-14_2023_veszélyes hulladék mód

25537-6_2023_nem veszélyes hulladék módosítás