Hulladékgazdálkodás

hulladékgazdálkodás

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2023. július 1-től a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. Koncessziós Társaságnak régiókoordinátori közreműködője, illetve létesítmény-üzemeltetője.

Ennek keretében társaságunk Hulladékgazdálkodási divíziója látja el Szentendre, Pomáz és Pilisszentlászló települések hulladékgazdálkodási gyűjtési szállítási közfeladatait. Kollégáink több mint 46 ezer lakos után szállítják el a hulladékot. Szolgáltatásaink között megtalálható házhoz menő formában a zöld-, a lom-, valamint a szelektív hulladék elszállítása is.

A lakótelepi övezetben megtalálhatóak szelektív szigeteink, ahol leadhatók a papír-, műanyag- és fém csomagolási hulladékok is.

Társaságunk üzemelteti a szentendrei hulladékudvart, ahol ügyfeleink leadhatják – meghatározott feltételek mellett – a házhoz menő szállítási formában nem elvihető, egyéb hulladékokat, többek között a veszélyes hulladékokat.

Társaságunk a régiókoordinátori közreműködői szerződésben arra vállalt kötelezettséget, hogy az ingatlanhasználók által érzékelt műszaki tartalom nem változik, így különösen nem változik a 2023. évi gyűjtési naptárban foglalt hulladékgyűjtési gyakoriság és mód, lomtalanítás műszaki tartalma és gyakorisága. Társaságunk a gyűjtési-szállítási tevékenységét a 2023. július 30. napján hatályos önkormányzati rendeletek és az ekkor hatályos közszolgáltatási szerződések megfelelő alkalmazásával végzi, és – amennyiben a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) és régiókoordinátori szerződés attól kifejezetten nem tér el – az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei érvényesítése során továbbra is az önkormányzati rendeletekben foglaltaknak megfelelő szabályokat alkalmazza.

Hulladékgazdálkodási engedélyeink:

00269-11_2021_nem veszélyes hulladék

00274-13_2023_veszélyes hulladék

00274-14_2023_veszélyes hulladék mód

25537-6_2023_nem veszélyes hulladék módosítás

6_25537-7_2023_nemveszhulleng_kijav

 

 

Tájékoztatás a lakosságnál keletkező hamu hulladék kihelyezésével és elszállításával kapcsolatban.

Sokan vegyes tüzelésű kazánnal/kályhával fűtenek, melynek mellékterméke a salak és a hamu. A háztartásban keletkező kis mennyiségű hamu a kommunális gyűjtőedénybe helyezhető, csak és kizárólag az alábbi módon:

– kihűlt állapotban,

– bezsákolva és összekötve.

A kuka ürítésekor a hamu a kis mennyiséget meghaladó mértékben szálló porként jelentkezhet, mely veszélyezteti a dolgozók egészségét, ezen felül a forró hamu rendkívül tűzveszélyes a hulladékgyűjtő autóba kerülve.

Amennyiben a személyzet a gyűjtés során nem megfelelően kihelyezett hamut észlel a hulladékgyűjtő edényzetben, az ürítést megtagadhatja.

Javasoljuk továbbá a tisztelt ingatlanhasználóknak, hogy a hamut lehetőség szerint a telkükön hasznosítsák, mivel a kihűlt fahamu számos nyersanyagot tartalmaz, az akár a komposztban is hasznosítható.