Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

VSZ Zrt cégbemutató

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. a 1954. június 30-án megalakult Szentendrei Városgazdálkodási Vállalat (VGV) jogutódjaként 1993. január 1-jén jött létre.
A társaság az alapító Szentendre Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában áll. Kezdetben alapvetően távfűtési, hulladékgazdálkodási, városgazdálkodási tevékenységet végzett a társaság.
Jelenleg 6 divízióba szervezve látja el Szentendre üzemeltetésével kapcsolatos közfeladatainak széles körét. A 2014. január 01-jével nonprofittá váló Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. saját fűtőművével biztosítja a Püspökmajori lakótelep távfűtését, hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végez Szentendrén, Pomázon és Pilisszentlászlón, végzi az önkormányzati ingatlanok ingatlanfenntartási és gondnoksági feladatait.
Feladatkörébe tartozik többek között Szentendre közút- és közterület-fenntartási, városgazdálkodási, zöldfelület-kezelési, árvízvédelmi és vízkárelhárítási, köztisztasági és téli útüzemeltetési tevékenységének ellátása is. A köztisztasági tevékenység körébe tartozó gyepmesteri szolgálatot Szentendrén kívül további 7 település veszi igénybe. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. végzi a szentendrei köz-és gyermekétkeztetést.