Vízkárelhárítás

vízkárelhárítás

A közterületek karbantartásában meghatározó feladat – Szentendre domborzati és természeti adottságai miatt – az állandó és időszakos vízfolyamok kezelése. Társaságunk feladata a medrek és a patakok megfelelő tisztán tartása, valamint a patakok védműrendszereinek karbantartása is. Árvízvédekezési feladatainkat alapvetően a Duna és Bükkös-patak időszakos magas vízállása határozza meg.

A városban a felszíni csapadékvíz elvezetése részben zárt csatornával, részben nyílt szelvényű burkolt vagy földmedrű árkokkal történik, ezek karbantartását folyamatosan, a tervek szerinti ütemezésben végezzük.