Hulladékudvar üzemeltetése

VSZ hulladékudvar

A Városi Szolgáltató NZRt. Hulladékudvara kizárólag a szentendrei, pilisszentlászlói és pomázi, érvényes szerződéssel, bejelentéssel rendelkező ügyfelektől vesz át hulladékot !

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a beszállított hulladék lerakása előtt a közszolgáltatási díj (NHKV számlázza ) megfizetésének igazolását mutató dokumentumot (csekk feladóvevénye, átutalási igazolás) kötelesek bemutatni !
A hulladékudvar a Szabadkai út 9. szám alatti telephelyen működik, gépjárművel a Városi Szolgáltató NZRt. központi irodájának parkolója felől közelíthető meg.
A különböző hulladékfajtákat elkülönítve – a veszélyes illetve a nem veszélyes anyagok elhelyezésének megfelelő előírások szerint – gyűjtjük, tároljuk és dokumentáltan továbbítjuk a további feldolgozásra, hasznosításra. Emiatt a különböző hulladékfajtákat már a befogadáskor elkülönítjük, ezért célszerű, ha ügyfeleink is ezek figyelembe vételével szelektálják az átadandó hulladékot, megkönnyítve ezzel a kirakodást.

A nem veszélyes hulladékok közül a műanyagot tartalmazókat lomként vesszük át, az ásványvizes, üdítőitalos PET palackokat kivéve, melyek a teherportával szemben kihelyezett külön gyűjtőharangokba, fajtánként elkülönítve helyezendők. Ugyanitt helyezhetők el az italos kartonok és fém dobozok, illetve az italos üvegek.
Lakossági ügyfeleink a Hulladékudvarban a következő hulladékfajtákat helyezhetik el: kiselejtezésre váró elektronikus berendezések, lemerült akkumulátorok, szárazelemek, festékmaradékok, kiürült festékes edények, mosószeres flakonok, fáradt gépjárműolaj, fagyálló folyadék, fel nem használt növényvédő szerek, kiégett izzók, fénycsövek, kiürült nyomtató festék kazetták, konyhai sütőolaj maradék. Ezeket a hulladékfajtákat elkülönítve gyűjtjük, a folyékony anyagokat jól záródó edényben és az anyag fajtáját jelölő csomagolásban tudjuk átvenni.

A fentieken kívül lehetőség van a házhoz menő lomtalanítás igénybevétele helyett a bútor, ruhanemű, papír és kartondobozok, hungarocell, ócskavas és egyéb a kukákba nem férő, de nem veszélyes hulladék elhelyezésére valamint kerti nyesedék illetve avar, levágott fű elkülönítetten történő lerakására is. Ezeket is ügyfelenként regisztrálva gyűjtjük és évente meghatározott mértékű, ingyenes elhelyezést biztosítunk. Környezettudatos ügyfeleink az építési törmeléket az illegális lerakók helyett -térítési díj ellenében- a Hulladékudvarban szintén elhelyezhetik. Lerakási díjaink, gyűjtőedény áraink és az ingyenes kvótamennyiségek az aktuális árlistáinkban találhatók.

A Hulladékudvart térítési díj ellenében a befogadó kapacitásunktól függően a helybeli közületek is igénybe vehetik.

Ehhez célszerű előzetesen egyeztetni a 26 / 816 643 számon.
A Városi Szolgáltató NZRt Hulladékudvarát örvendetesen növekvő számban egyre több partnerünk veszi igénybe, akik ezzel nemcsak saját otthonuk, hanem tágabb értelemben vett környezetük rendjét és tisztaságát is óvják.

Cím:  2000 Szentendre, Szabadkai út 9.

Nyitvatartási idő:
hétfőtől – péntekig: 07:00-15:30 óráig
szombaton: 07:00-13:00 óráig

Hulladékudvar árjegyzék

Konténerárjegyzék

Veszélyes hulladékok limit mennyisége és árjegyzéke >>