Szervezeti adatok

Név: Városi Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 2000 Szentendre, Szabadkai u. 9.
Postai cím: 2000 Szentendre, Szabadkai u. 9.
Telefon: 26/816-631
Fax: 26/501-022
Elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
Honlap: vszzrt.hu

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
Cím: 2000 Szentendre, Duna korzó 25. “Fehér Ház”
Tel.: +36-26/300-407
E-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
Postai levél: 2000 Szentendre, Duna korzó 25.

Ügyfélfogadási rend:
H: 8.00-20.00,  Sze: 11.00-16.00 óráig P: 8.00-13.00 óráig, K–Cs: Zárva

Szervezet vezetője
Mandula Gergely vezérigazgató
telefon: 26/816-631
elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@szentendre.hu

Tulajdonos
Szentendre Város Önkormányzata
székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3.
postacím: 2000 Szentendre, Városház tér 3.
Postacím: 2000 Szentendre, Pf. 54.
Telefonszám: 26-300-407
Fax: 26-816-144
Honlap: www.szentendre.hu
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@szentendre.hu

Adatvédelmi felelős
(személyes adatok védelme, közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítása)
Dr. Kada-Huszár Adrienn adatvédelmi tisztviselő
2000 Szentendre, Szabadkai u. 9.
dr.huszar.adrienn@szentendre.hu

VSZ szervezeti ábra 2023

Szervezet vezetői_20240130

 

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. nem rendelkezik az irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervvel, nem áll más gazdálkodó szervezet a többségi tulajdonában, illetve nem működik a részvételével más gazdálkodó szervezet. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. nem rendelkezik általa alapított közalapítvánnyal, költségvetési szervvel, lappal.

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hatósági döntés hozatalára nem jogosított.