Távhőszolgáltatás: kérdezz-felelek

2024. január 25. 09:44 Távhőszolgáltatás: kérdezz-felelek
1. Mikor alakult ki Szentendrén a Távhőszolgáltatás, mi a célja, mivel foglalkozik, mely területeket érinti a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.?

A Távhőszolgáltatás 1970 körül került kialakításra, a távvezetékkel együtt, ami jelenleg a 3,3 km hosszú, 4 csöves (fűtés előremenő, fűtés visszatérő, használati melegvíz előremenő, használati melegvíz cirkuláció). A fűtőmű biztosítja a Püspökmajori lakótelep használati melegvíz (a továbbiakban: HMV) és fűtés szolgáltatását, továbbá ellát 5 intézményt és a V8 uszodát hőenergiával.

2. Hogyan és milyen gyakorisággal történik a távhőszolgáltatáshoz szükséges berendezések ellenőrzése, amelyek a tervszerű megelőző karbantartás részei?

A távhőszolgáltatás megfelelőségét, a berendezések működését a fűtőműben minden műszakváltáskor a kazánkezelő ellenőrzi.

A távhő vezetékeket a hozzátartozó aknákon keresztül ellenőrzik a karbantartó kollégák, a fűtési idényben, hetente több alkalommal.

3.  Mi a teendő, ha a fűtési idényben lakáson belül nem elegendő a fűtés, illetve túl meleg van?

Minden esetben értesítse Közös Képviselőjét, aki igényelheti tőlünk a hőközpontban az előremenő fűtési vízhőmérséklet növelését, illetve csökkentését. A hőmérséklet növelése korlátozott, tájékoztatásul, a hőérzetet befolyásolják a személyi igények, illetve vannak energetikailag hátrányosabb elhelyezkedésű lakások.

4. Mi az a légtelenítés? Kinek kell a légtelenítést elvégeznie?

A légtelenítés, legtöbbször a fűtési rendszeren történik, a fűtőmű hatásköre a lépcsőházakban lévő, központi légtelenítés pontokig tart.

A lakáson belül, a radiátoroknál történő légtelenítés a Felhasználó feladata.

A HMV (használati melegvíz) szolgáltatás kapcsán is lehet szó légtelenítésről, mert az épületekben, a közös területeken, magas ponton található, leengedés-feltöltés kapcsán automatikusan működik, meghibásodása esetén a Közös Képviselő hatásköre a karbantartása, illetve cseréje.

5. Mi a teendő, ha a melegvíz mérőóra meghibásodott, illetve cserélni kell?

A melegvíz mérőóra a Felhasználó tulajdona. Hitelessége 8 év, ezt követően cseréltetni kell, ellenkező esetben a számlázást átállítjuk átalánydíjas elszámolásra. A mérőcserét, illetve plombálást kizárólag a VSZ NZrt. munkatársai végezhetik el. Külsős vállalkozó által cserélt mérőt nem áll módunkban elfogadni. A mérőcsere igényt vagy meghibásodást bejelenthetik a fűtőmű központi számán (06-26/ 816 646) vagy e-mailen: futomu@szentendre.hu.

6. Mikor esedékes, illetve milyen feltételekhez kötött a fűtés indítása, a fűtési idény milyen időintervallumot jelent?

  • Ki kérheti a fűtés indítását?
  • Lehet-e egy-egy épület fűtését elindítani?

A fűtési idény szeptember 15-től május 15-ig tart.

A távfűtés indítása a jogszabálynak megfelelően, fűtési idényben automatikusan megtörténik, amint a napi átlaghőmérséklet, három egymást követő napon 13 °C alá süllyed. Az átlaghőmérséklet mérés a fűtőműben egy speciális hőmérő segítségével történik.

A fűtés indításának másik módja, fűtési idényben, a közös képviselők kérésére történik, amennyiben az épületek több mint 51 %-a jelezte az igényt.

A fűtés indítását érdemben csak a közös képviselő kérheti.

A távfűtési rendszer tehetetlensége nem teszi lehetővé külön, egy-egy épületben a távfűtés bekapcsolását.

7. Mi a teendő, ha már hideg van a lakásban, de még nem indították el a fűtést?

A távhőrendszer tehetetlensége nem teszi lehetővé, hogy egy-egy épületet fűtését elindítsunk, ahol a fűtési igény kialakul. Legalább a teljes Felhasználók 51%-ának jelzése esetén indítjuk el a fűtést, így elsődlegesen jelezze Közös Képviselője felé, hogy kérik a szolgáltatást, aki ezt továbbítja a fűtőmű felé.

A fűtést megelőző időszakban, hideg érzet esetén javasoljuk kiegészítő fűtés használatát, fűtő klíma vagy elektromos hősugárzó, esetleg olaj radiátor segítségével.

8. Mi oka lehet annak, ha hideg a fűtőtest?

Ez a leggyakrabban tapasztalt probléma a Távhőszolgáltatásnál, a magyarázat elég sokrétű, de alapvetően következő okokra vezethető vissza:

  • a radiátor vagy a fűtési strang légtelenítést igényel. Ez főleg a fűtési idény elején vagy radiátor lyukadás miatti rendszer ürítést követően szokott előfordulni. A problémát légtelenítés/stranghuzatás általában megoldja (bejelentés alapján ezt a problémát gyorsan igyekszünk orvosolni). A probléma elkerülése érdekében kérjük, hogy a fűtés indítását követő héten a szelepeket tartsák 5-ös állásban.
  • a radiátor „kontrába” van kötve, amely azt jelenti, hogy a cső felőli vége van alacsonyabban a fűtőtestnek, ezért a levegő a radiátor végéből nem tud távozni. Ezt csak víztelenítéssel és szereléssel lehet orvosolni. Kérje külsős vállalkozó segítségét, a probléma elhárítása nem a fűtőmű hatásköre.
  • a régi Radal típusú radiátorok harmadik bordájánál beépített pillangó szelep elromlott, mely általában azt jelenti, hogy leszakadt az elzáró része, gátolva ezzel a víz szabad áramlását. Ezt a hibát a radiátor cseréjével lehet megoldani.
  • a termosztatikus szelep, a hosszú ideig tartó zárt állapot miatt le van tapadva. Kérje külsős vállalkozó segítségét, a probléma elhárítása nem a fűtőmű hatásköre.
  • a szoba elérte a termosztatikus radiátor szelepen beállított hőmérsékleti értéket
  • a szolgáltatás szünetel a fűtőmű rendszerében bekövetkezett üzemzavar miatt

9. Miért melegebb a fűtőtest teteje, és a termosztatikus szelep felőli vége?

A válasz a termosztatikus radiátorszelep működésében rejlik. Ahogy a helyiség kezdi elérni a szelepen beállított hőmérsékletet, úgy csökkenti a szelep az áteresztett melegvíz mennyiségét, ami már nem elegendő a radiátor teljes felfűtésére. Ez a jelenség teljesen természetes üzemi állapot, hiszen elértük a kért értéket, így nincs is több fűtésre igény.

10. Mikor esedékes a fűtés leállítása, illetve milyen feltételekhez kötött?

  • Van-e rá mód, hogy egy-egy épületet kizárjunk a Távfűtés szolgáltatásból, ha a Közös Képviselő jelzi az igényt?

A fűtést a fűtési idény végén, legkésőbb május 15-én automatikusan leállítjuk.

Ezt megelőzően van mód a házak egyenként kizárására, amennyiben a közös képviselő kéri, és a kérés nem haladja meg a teljes lakótelep 50 %-át.

A teljes fűtés leállítjuk, ha a közös képviselők 50 %-a jelzi az igényt.

11. Mi a teendő, ha meleg van a lakásban, de még nem álltak le a fűtéssel?

Amennyiben a radiátorokon termosztatikus radiátorszelep található, állítsák „0” állásba. A hőközpontok 18°C-os külső hőmérséklet esetén automatikusan leállítják az épületek fűtését.

Fűtés leállítási igényeket mindenképp jelezzék Közös Képviselőjük felé, egy-egy épület fűtés szolgálatásból történő kizárása, leállítása megoldható!

12. Melegvíz lezárását követően, miért nem folyik a melegvíz a szokásos mennyiségben és/vagy hőmérséklettel? Mi a teendő?

A probléma elhárítása nem a fűtőmű hatásköre.

A lezárást követően a nyomás változás miatt a kis szennyeződések a cirkulációs vezetékben, illetve a kifolyó szelep (pl. mosdó csap) szűrőjében gyűlik össze és ez akadályozza a kifolyás. Javasoljuk a csapnál lévő szűrő elkoszolódásának ellenőrzését, a mosdó alatt található sarokszelep ellenőrzését, hogy valóban teljesen nyitott állapotban van-e, mindemellett évente a cirkulációs vezeték átmosatását el kell végezni, mely a Közös Képviselő hatásköre.

13. Mi a teendő, ha nyáron a Távhőszolgáltatás munkatársai munkálatokat szeretne végezni a fűtési rendszeren?

Nyáron az épületek részére, fűtés oldalon 1 alkalommal díjmentes leengedés és feltöltés áll rendelkezésre, amelyet a Közös Képviselő igényel meg, 2-3 hetes időintervallumra. Ez idő alatt a Felhasználók elvégezhetik a karbantartási, átalakítási, korszerűsítési munkálatokat. Egyeztessen Közös Képviselőjével.

14. Miért van szükség nyári karbantartásra, mikor esedékes, miért tart 3 napig?

A nyári karbantartási lehetőségeket jogszabály írja elő.

A távhőről szóló 2005. évi XVIII. törvény 40. § (1) bekezdése szerint a távhőszolgáltató jogosult az élet-, egészség- vagy a vagyonbiztonság veszélyeztetése, a szolgáltatói berendezés üzemzavara esetén, valamint más módon el nem végezhető munkák elvégzéséhez a távhőszolgáltatást – így a melegvíz szolgáltatást is – a szükséges legkisebb felhasználói körben és időtartamban szüneteltetni. A törvény (2) bekezdése szerint a távhőszolgáltató köteles az előre tervezhető karbantartási, felújítási munkák miatti szüneteltetés időpontjáról és várható időtartamáról az üzletszabályzatban vagy a szerződésben rögzített módon az érintett felhasználókat előre értesíteni.

A Távfűtőmű minden évben a TIGÁZ saját hálózatán történő karbantartás miatti, gázelvételhez igazítja saját, karbantartó munkálatait, így csak évi egy alkalommal szükséges a teljes szolgáltatást tervezetten szüneteltetni.

A karbantartás nem a kazánokra vonatkozik, és nem az épületen belüli fűtési rendszerre, hanem a fűtőmű primer fűtési rendszerére, csővezetékekre és leginkább az elzáró, szabályzó, szakaszoló szerelvényekre. A rendszerben hozzávetőlegesen 600 elzáró és szabályozó szerelvény van. A karbantartás során a teljes rendszert leállítjuk és leürítjük, különben a szerelvényeket nem tudjuk kicserélni. (Működés közben 5 bar nyomás és 60-110°C-os víz van a rendszerben.) A teljesen rendszer ürítés, kihűtés időt vesz igényben, az akár 100 kg-ot meghaladó szerelvények cseréje, nagy átmérőjű átalakítások, igen időigényesek, a terület speciális és szűk, ahol a tevékenységet végezzük, ezért szükséges a munkálatokra legalább 3 nap. Ez idő alatt Kollégáink esetenként késő estig, éjszaka is végzik a munkálatokat.

15. Meddig tart a fűtőmű hatásköre és hol kezdődnek a felhasználói, karbantartási kötelezettségek?

A fűtőmű hatásköre, és a primer vezeték a hőközponti első elzáróig tart.

Ezt követően beszélhetünk a szekunder, felhasználói vezetékrendszerről. A közös terekben lévő vezetékek a közös képviselethez tartoznak. A lakáson belüli vezetékek és szerelvények pedig a felhasználó tulajdonát képezik, így a karbantartási feladatok is a Közös Képviselőre és a Felhasználóra vonatkoznak.

A használati melegvíz kapcsán a házban lévő cirkulációs vezeték karbantartása, átmosatása a közös képviselet feladata. Amennyiben ez nem történik meg rendszeresen, előfordulhat nyomáscsökkenés, elkoszolódás a hálózatban.

16. Egy esetleges meghibásodás esetén, mennyi idő alatt tudják a VSZ NZrt. munkatársai megoldani a problémát?

Minden időszakban törekszünk rá, hogy a meghibásodásokat a lehető legrövidebb idő alatt és a legcsekélyebb üzemszünettel oldjuk meg.

Legtöbbször a hibaelhárítás még aznap megtörténik, azonban alapvetően a meghibásodás elhárításának az időtartama a meghibásodás helyétől és típusától függ.

Amennyiben út vagy épület alatt történik a csőtörés, amihez nem tudunk könnyen hozzáférni, esetleg mindez hétvégén vagy ünnepnap történik, mindemellett nem tudjuk behatárolni, akár több napot is igénybe vehet. Erre utoljára 15 éve volt példa.

A legjobb esetben a csőtörés, meghibásodás aknában, vagy a fűtőműben történik és cserélhető pár órán belül. Előfordult olyan eset is, hogy a meghibásodást az ELMÜ, DMRV vagy a gázszolgáltató okozza. Ilyen eset az 1-2 órától kezdve a 8-10 óráig is tarthat az üzemszünet.

A távvezetéki csőtörés esetében számolni kell a hiba lokalizációjának időtartamával, a feltárás időtartamával és ezt követően lehet érdemben nyilatkozni a hátralévő helyreállítási idővel.

17. Milyen következményekkel járhat egy, a Távhőszolgáltatásnál előállt hiba?

A távhőszolgáltatónál történő meghibásodás következményei lehetnek, a részleges vagy teljes melegvíz szolgáltatási szünet, a részleges vagy teljes fűtési üzemszünet, illetve a teljes üzemszünet, amikor sem használati melegvizet, sem fűtést nem tudunk szolgáltatni.

18. Mi a teendő, ha ingatlanon belül munkálatokat szeretnénk végezni? (fűtés, esetleg melegvíz kapcsán)

Ha a munkálatokhoz a rendszer leengedése szükséges (fűtés vagy HMV), minden esetben a Közös Képviselőnek kell jelezni, aki kiírja a lépcsőházban és tájékoztatja a Felhasználókat az üzemszünetről, illetve nekünk a kérést, megjelölve az időpontot, és a számlázási adatokat.

Nyáron az épületek részére, fűtés oldalon 1 alkalommal díjmentes leengedés és feltöltés áll rendelkezésre, amelyet a Közös Képviselő igényel meg, 2-3 hetes időintervallumra. Ez idő alatt a Felhasználók elvégezhetik a karbantartási, átalakítási, korszerűsítési munkálatokat.

19. A karbantartás ideje alatt belső, lakáson belüli munkálatok is végezhetőek?

A karbantartás folyamán az épületek belső, szekunder fűtési rendszerét nem ürítjük le!

Az épületek belső rendszerét csak a Közös Képviselő által meghatározott időintervallumban és írásbeli kérésére engedjük le. Ez teljesen független a fűtűmű nyári karbantartásától! A nyári karbantartás folyamán csak a primer, fűtőművi rendszer leürítése történik meg.