Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

1) A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt elérhetőségei
2) Miért kell közszolgáltatási díjat fizetnem?
3) Kinek kell fizetnem a közszolgáltatási díjat?
4) Mi a teendő, ha számlázás kapcsán egyeztetne?
5) Hogyan történik az igénybejelentés?
6) Mire jogosít a közszolgáltatási díj megfizetése?
7) Ki és mikor köteles az ingatlanhasználó a szolgáltatás igénybevételére?
8) Mi a teendő, ha adatváltozást jelentene be?
9) Mi a teendő, ha tulajdonosváltás esetén tenne új igénybejelentést?
10) Mi a teendő, ha hulladékgyűjtő edénye méretét változtatná?
11) Milyen díjazással működik a különböző méretű hulladékgyűjtők elszállítása?
12) Mi a teendő, ha már nem kötelezett a szolgáltatás igénybevételére?
13) Mi a teendő, ha az ingatlanhasználó valamilyen oknál fogva nem tud ügyintézni?
14) Mi a teendő, ha társasházi hulladékgazdálkodási szolgáltatást módosítana hulladékgyűjtő edény méretnek változása miatt?
15) Mi a teendő, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást felfüggesztené?
16) Milyen módon működhet a hulladékgazdálkodási szolgáltatás üdülőingatlannál?
17) Vállalkozóként miben térnek el a lehetőségei a hulladékgazdálkodási szolgáltatás igénybevétele esetén a magánszemélyekétől?
18) Letölthető dokumentumok listája

1) A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt elérhetőségei

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2000 Szentendre, Szabadkai u. 9.
Ügyfélszolgálat: 2000 Szentendre, Duna korzó 25. 1/113.
Ügyfélfogadási idő:
– Hétfő: 08:00 – 20:00
– Szerda: 11:00 – 16:00
– Péntek: 08:00 – 13:00
– Kedd, Csütörtök: ZÁRVA
E-mail cím: hulladekugyfelszolgalat@szentendre.hu Telefon: +36 26 300-407
Weboldal: www.vszzrt.hu

2) Miért kell közszolgáltatási díjat fizetnem?

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező közszolgáltatás, ezért az ingatlanhasználóknak kötelező igénybe venni. A kötelezettség az erről szóló önkormányzati rendelet közzétételével fennáll. Az ingatlanhasználó a díjfizetést nem tagadhatja meg, amennyiben a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
A közszolgáltatás részletes szabályait az erről szóló önkormányzati rendeletek határozzák meg:
– Szentendre: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 41/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelete
– Pilisszentlászló: Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 16/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelete
– Pomáz: Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete
A rendeletek az önkormányzatok honlapján elérhetőek.

3) Kinek kell fizetnem a közszolgáltatási díjat?

2016. április 01-től a közszolgáltatási díj a koordinációs szervet, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-t (NHKV Zrt.) illeti meg. Az NHKV Zrt. állítja ki a számlát és végzi a követeléskezelést is. A közszolgáltató az NHKV Zrt. által megállapított szolgáltatási díjra jogosult.
A számlák kiállítására a közszolgáltatók által szolgáltatott adatok alapján kerül sor, ezért rendkívül fontos, hogy ügyfeleink minden – a szolgáltatást érintő – adatváltozásról tájékoztassák a közszolgáltató- jelen esetben a közszolgáltató alvállalkozója, a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. – ügyfélszolgálatát. Ezáltal elkerülhető, például, hogy egy tulajdonváltozás után a korábbi tulajdonos szerepeljen kötelezettként, vagy a szünetelésre ne legyenek jogosultak.

Ennek megfelelően – mivel az Önök által fizetendő díj nem a közszolgáltatóé – a közszolgáltatónak nincs jogosultsága méltányosság gyakorlására, az adatszolgáltatás során az adott önkormányzati rendeletben foglaltak szerint köteles eljárni.

4) Mi a teendő, ha számlázás kapcsán egyeztetne?

A számlázást az NHKV Zrt. végzi, így munkatársaink a számlázással, követeléskezeléssel kapcsolatban csak tájékoztatást tudnak Önöknek nyújtani.
Amennyiben tájékoztatást szeretne számláival kapcsolatban, úgy ezt írásban tudja megtenni a hulladekugyfelszolgalat@szentendre.hu e-mail-címre küldött üzenettel.

Javasoljuk, hogy számlázással kapcsolatos problémáikkal közvetlenül forduljanak az NHKV Zrt-hez, az ugyfelszolgalat@nhkv.hu elérhetőségen. Itt nyílik lehetőség részletfizetés igénylésére is.
Amennyiben befizetésével összefüggésben problémája (téves utalás), vagy egyéb kérdése (túlfizetés rendezése) merül fel, úgy a gazdasag@nhkv.hu e-mail címre küldje meg bejelentését, és csatolja a befizetéseket igazoló dokumentumokat.

5) Hogyan történik az igénybejelentés?

Magánszemély ügyfeleink esetén egyszerű igénybejelentés elegendő, a gazdálkodó szervezetekkel a közszolgáltató szerződést köt.
Igénybejelentését/szerződéskötési szándékát személyesen vagy elektronikus úton tudja Ügyfélszolgálatunkon jelezni, telefonon történő ügyintézésre ebben az esetben nincs lehetőség.
Bármely módot választja, az ügyintézéshez szükséges

• Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megrendelése formanyomtatvány
• Adatkezelési nyilatkozat formanyomtatvány
• hivatalos okirat bemutatása, mely igazolja, hogy az ingatlan saját tulajdon vagy jogszerűen birtokolja (adásvételi szerződés, tulajdoni lap másolat)
• gazdálkodó szervezet esetén cégiratok bemutatása szükséges (aláírási címpéldány, cégbírósági bejegyzés)
• meghatalmazás, ha nem saját ügyben jár el.
Amennyiben adatváltozásról hónap 15-ig szerzünk tudomást, úgy azt a hónap első napjától, ha a hónap 15. után jut tudomásunkra, úgy a következő hónap első napjától tudjuk nyilvántartásba venni.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben az igénybejelentés (és a kötelezettség lemondása) nem történik meg, az adatváltozás bejelentéséig a korábbi ingatlanhasználót áll módunkban díjfizetésre kötelezettként figyelembe venni.

6) Mire jogosít a közszolgáltatási díj megfizetése?

Amennyiben Ön a közszolgáltatási díjat megfizeti, úgy igénybe veheti mindazt a közszolgáltatást, melyet a közszolgáltató a településen biztosít, így:

– elszállítjuk vegyes hulladékát,
– igénybe veheti a szelektív hulladékgyűjtést, mely az ellátott településen házhoz menő formában és hulladékgyűjtő szigeteken valósul meg
– igénybe veheti a lomtalanítási szolgáltatást, akár házhoz menő formában, akár a hulladékudvarban, az ingatlan helye szerinti település rendeletében foglalt mennyiségben,
– igénybe veheti a zöldhulladék szállítási szolgáltatást, akár házhoz menő formában, akár a hulladékudvarban, az ingatlan helye szerinti település rendeletében foglalt mennyiségben
– veszélyes és nem veszélyes hulladék ártalmatlanítására igénybe veheti a hulladékudvar szolgáltatásait

Gazdálkodó szervezet ügyfeleink a házhoz menő zöldhulladék elszállítási és lomtalanítási szolgáltatást nem, hulladékudvar szolgáltatásait csak díjfizetés ellenében vehetik igénybe.

7) Ki köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére?

A jogszabály szerint az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatás igénybevételére! Az ingatlanhasználó alapvetően az ingatlan tulajdonosa, de lehet az ingatlan birtokosa – például bérlő, haszonélvező – a vagyonkezelő, valamint a társasház és a lakásszövetkezet is.
A birtoklás jogcímét a bejelentő igazolni köteles.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az ingatlanhasználó személye nem állapítható meg, úgy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségek teljesítése – így a díjfizetés is – az ingatlan tulajdonosát terhelik, több tulajdonos esetén a kötelezettség egyetemleges, tehát bármely tulajdonostárstól követelhető.

Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételére köteles

a) új ingatlan építése esetén a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésétől,
b) használt ingatlan vásárlása esetén az ingatlan birtokbaadásától,
c) új vagy használt ingatlan bérbevételénél a bérbevételtől, illetve egyéb címen történő használatbavételétől,
d) a vagyonkezelő esetében a vagyonkezelői szerződés szerinti birtokbavételtől,
e) amennyiben az a)-d) pontban foglaltak időpontja nem állapítható meg, illetve minden egyéb jogcímen történő ingatlanhasználat esetén a lakcímbejelentéstől (lakó- vagy tartózkodási hely létesítésétől) kezdődően,
f) az adott település közigazgatási területén történő székhely, telephely, fióktelep létesítése bírósági, hatósági bejegyzésének jogerőre emelkedésétől.

8) Mi a teendő, ha adatváltozást szeretne bejelenteni?

Adataiban történt változást az Adatváltozás bejelentése- és az Adatkezelési nyilatkozat c. nyomtatvány benyújtásával tudjuk rögzíteni. Ezek megtalálhatóak a letölthető dokumentumaink között.
A dokumentumokat kitöltve, aláírva szükséges megküldeni részünkre akár postai úton, vagy e-mail-ben, illetve személyesen leadhatóak ügyfélszolgálatunkon ügyfélfogadási időben. Bejelentését akkor tudjuk rögzíteni, mikor a szükséges dokumentumok hiánytalanul beérkeznek Társaságunkhoz.

Az adatváltozástól függően az alábbi iratok másolatát kérjük Öntől:

• Személyes adatokban történő változás bejelentéshez személyes iratok bemutatását (személyi igazolvány, lakcímkártya)
• házasságkötés miatti névváltozás esetén, a Házassági Anyakönyvi Kivonat másolat
• Ha egy ingatlan tulajdonosa elhalálozik, úgy módosítani szükséges az igénybejelentést is, ehhez szükségünk van az elhunyt Halotti Anyakönyvi Kivonatának másolatára, illetve az új tulajdonos tulajdonjogát igazoló hivatalos dokumentumra.

9) Mi a teendő, ha tulajdonosváltás esetén tenne új igénybejelentést?

Tulajdonosváltozást a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megrendelése – és az Adatkezelési nyilatkozat c. nyomtatvány benyújtásával tudunk rögzíteni. Ezek a nyomtatványok megtalálhatóak a letölthető dokumentumaink között.
A dokumentumokat kitöltve, aláírva szükséges megküldeni részünkre akár postai úton, vagy e-mail-ben, illetve személyesen leadhatóak ügyfélszolgálatunkon ügyfélfogadási időben. Bejelentését akkor tudjuk rögzíteni, mikor a szükséges dokumentumok hiánytalanul beérkeznek Társaságunkhoz.

• hivatalos okirat bemutatása, mely igazolja, hogy az ingatlan saját tulajdon vagy jogszerűen birtokolja (adásvételi szerződés, tulajdoni lap másolat)
• az Ön igényeinek megfelelő hulladékgyűjtő edény méretének megjelölése
• Gazdálkodó szervezet esetén cégiratok bemutatása (aláírási címpéldány, cégbírósági bejegyzés)
• Meghatalmazás, amennyiben nem saját ügyben jár el

Amennyiben adatváltozásról hónap 15-ig szerzünk tudomást, úgy azt a hónap első napjától, ha a hónap 15. után jut tudomásunkra, úgy a következő hónap első napjától tudjuk nyilvántartásba venni.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben az igénybejelentés (és a kötelezettség lemondása) nem történik meg, az adatváltozás bejelentéséig a korábbi ingatlanhasználót áll módunkban díjfizetésre kötelezettként figyelembe venni.

10) Mi a teendő, ha hulladékgyűjtő edénye méretét változtatná?

A Közszolgáltató mindaddig jogosult lakó-és időlegesen használt ingatlanoknál, valamint gazdálkodó szervezeteknél, és egyéb nem magánszemély ingatlanhasználónál 1 db 120 l térfogatú hulladékgyűjtő edény heti egyszeri ürítési igényét vélelmezni ingatlanonként, ameddig az ingatlanhasználó az eltérő térfogatú hulladékgyűjtő edény ürítésére vonatkozó igényét írásban nem jelenti be, illetve a gazdálkodó szervezet, és egyéb nem magánszemély ingatlanhasználó a szolgáltatásra szerződést nem köt.

Hulladékgyűjtő edénye méretének változtatása esetén szintén bejelentés szükséges. Letölthető dokumentumaink között megtalálja az Adatváltozás bejelentése- és az Adatkezelési nyilatkozat nyomtatványt.
A dokumentumokat kitöltve, aláírva szükséges megküldeni részünkre akár postai úton, vagy e-mail-ben, illetve személyesen leadhatóak ügyfélszolgálatunkon nyitvatartási időben.
A módosítást akkor tudjuk rögzíteni, mikor az említett dokumentumok hiánytalanul, megfelelő módon kitöltve beérkeztek Társaságunkhoz.
Hulladékgyűjtőt nem biztosítunk a szolgáltatáshoz. Az edény beszerzéséről a szolgáltatást igénylőnek kell gondoskodnia, az saját tulajdona.

11) Milyen díjazással működik a különböző méretű hulladékgyűjtők elszállítása?

Ürítési szolgáltatás és egyéb díjak:

Szentendre

Szentendre hulladékgyűjtő edény ürítési díjai
Edény űrtartalma havi díj
60 liter 1 445 Ft
80 literes 1 925 Ft
120 literes 2 900 Ft
240 literes 5 830 Ft

Szentendre hulladékgyűjtő edény ürítési díjai
Edény űrtartalma havi díj
660 liter 17 300 Ft
770 literes 19 955 Ft
1100 literes 27 925 Ft

A gyűjtőedényt a lakótelepen a közszolgáltató biztosítja.

A közszolgáltató jelzésével ellátott hulladékgyűjtő zsákok vásárolhatóak (kizárólag többlethulladék esetén):

Szentendre hulladékgyűjtő zsák díjai
zsák űrtartalma 1 db díja
35 literes 235 Ft
70 literes 440 Ft

Pilisszentlászló

Pilisszentlászló hulladékgyűjtő edény ürítési díjai
Edény űrtartalma havi díj
50 literes 910 Ft
60 liter 1 080 Ft
80 literes 1 460 Ft
110 literes 1 975 Ft
120 literes 2 155 Ft
240 literes 4 340 Ft

A közszolgáltató jelzésével ellátott hulladékgyűjtő zsákok vásárolhatóak (kizárólag többlethulladék esetén):

Pilisszentlászló hulladékgyűjtő zsák díjai
zsák űrtartalma 1 db díja
35 literes 255 Ft
70 literes 465 Ft

Pomáz

Pomáz hulladékgyűjtő edény ürítési díjai
Edény űrtartalma havi díj
50 literes 580 Ft
60 liter* 695 Ft
80 literes 925 Ft
110 literes 1 405 Ft
120 literes 1 460 Ft
240 literes 2 775 Ft

*(Pomázon az a személy igényelhet 60 l-es űrtartalmú hulladékgyűjtő edény ürítési szolgáltatást, aki a település polgármesteri hivatalától igazolást mutat be, hogy arra jogosult.)

A közszolgáltató jelzésével ellátott hulladékgyűjtő zsákok vásárolhatóak (kizárólag többlethulladék esetén):

Pomáz hulladékgyűjtő zsák díjai
zsák űrtartalma 1 db díja
35 literes 145 Ft
70 literes 295 Ft

Felhívjuk a figyelmet, hogy az edényméretet az ingatlanon keletkező hulladék mennyiségének megfelelően kell meghatározni, a keletkező vegyes és szelektív hulladék mennyisége, az ingatlant használó személyek, illetve a szállítási gyakoriság figyelembevételével.

A jogszabályoknak megfelelve, a legkisebb gyűjtőedény 60 liter. Azokban az esetekben, ha a gyűjtőedény nem helyezhető el az ingatlanon, mód van jelzett zsák használatára is, de ez esetben is a legkisebb méretű gyűjtőedény díját kell megfizetni. Időlegesen használat ingatlanok (üdülő) esetén szintén mód van jelzett zsák igénybevételére, szintén 60 literes edényzetnek megfelelő díj fizetése mellett. A megfelelő zsákok átvehetőek az Ügyfélszolgálaton.

12) Mi a teendő, ha már nem kötelezett a szolgáltatás igénybevételére?

Hulladékszolgáltatási igény megszüntetéséhez szükséges a letölthető dokumentumok között található Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszüntetése- és az Adatkezelési nyilatkozat nyomtatvány kitöltése, illetve a jogosultság megszűnését igazoló okirat – pl. adásvételi szerződés – másolatának becsatolása.

Magánszemélyek esetén jellemző eset lehet, hogy Ön az ingatlanját eladja, a bérleti szerződése megszűnik, vagy az ingatlan lebontásra kerül.

Gazdálkodó szervezetek a rendeletek szerint csak akkor mondhatják fel a szerződést, ha

– a település közigazgatási területén megszűnt az a gazdasági tevékenység, amellyel összefüggésben a települési hulladéka keletkezett, vagy
– a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett hulladékának kezeléséről a továbbiakban nem a közszolgáltatás keretében gondoskodik, vagy
– ha a közszolgáltatónak megszűnik az e rendelet szabályain alapuló, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó kizárólagossága

A dokumentumokat kitöltve, aláírva szükséges megküldeni részünkre akár postai úton, vagy e-mail-ben, illetve személyesen leadhatóak ügyfélszolgálatunkon nyitvatartási időben.
Amennyiben az említett dokumentumok hiánytalanul beérkeztek társaságunkhoz, úgy kötelezettsége megszűnik.
Amennyiben adatváltozásról hónap 15-ig szerzünk tudomást, úgy azt a hónap első napjától, ha a hónap 15. után jut tudomásunkra, úgy a következő hónap első napjától tudjuk nyilvántartásba venni.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben az igénybejelentés (és a kötelezettség lemondása) nem történik meg, az adatváltozás bejelentéséig a korábbi ingatlanhasználót áll módunkban díjfizetésre kötelezettként figyelembe venni.

13) Mi a teendő, ha a szerződő valamilyen oknál fogva nem tud ügyintézni?

A hulladékszolgáltatáshoz kapcsolódó ügyek intézésére ügyfelünk bármely nagykorú ügyei vitelére képes személyt meghatalmazhat. A meghatalmazásban szerepelnie kell a meghatalmazó nevének, természetes azonosító adatainak (születési hely, idő, anyja neve), lakcímének, az ügyfél azonosítójának, az érintett ingatlan címének, fogyasztási hely azonosítónak, a meghatalmazott nevének, természetes azonosítóinak (születési hely, idő, anyja neve), illetve, hogy a közszolgáltató vagy képviselője előtt milyen ügyben (pl. igénybejelentés, kötelezettség megszüntetése, adatváltozás) járhat el a meghatalmazott.

Megfelelő, ha Ön a meghatalmazást saját kézzel írja és aláírja, vagy a letölthető dokumentumok között található Meghatalmazás formanyomtatványt kitölti, két tanú előtt aláírja, gazdálkodó szervezetek esetén cégszerűen aláírja. A meghatalmazott személyes adatai kezeléséhez az Adatkezelési nyilatkozat c. nyomtatvány kitöltésével járul hozzá.
Hozzájárulása nélkül az ügyek intézése nem lehetséges. A meghatalmazást a meghatalmazottnak is el kell fogadnia.
Az említett dokumentumokat aláírásokkal ellátva küldje el részünkre postai úton, e-mail-en, vagy fáradjon be velük ügyfélszolgálatunkra és adja át ügyintézőnknek személyesen ügyfélfogadási időben.

14) Mi a teendő, ha társasházi hulladékgazdálkodási szolgáltatást módosítana hulladékgyűjtő edény méretnek változása miatt?

Hulladékgyűjtő edénye méretének változtatása szintén bejelentés szükséges. Letölthető dokumentumaink között megtalálja az Adatváltozás bejelentése- és az Adatkezelési nyilatkozat nyomtatványt.
A dokumentumokat kitöltve, aláírva szükséges megküldeni részünkre akár postai úton, vagy e-mail-ben, illetve személyesen leadhatóak ügyfélszolgálatunkon nyitvatartási időben.
A módosítást akkor tudjuk rögzíteni, mikor az említett dokumentumok hiánytalanul beérkeztek Társaságunkhoz. Érvénybe lépése a bejelentést követő negyedévtől indul.
Hulladékgyűjtőt nem biztosítunk a szolgáltatáshoz. Az edény beszerzéséről a szolgáltatást igénylőnek kell gondoskodnia, az saját tulajdona.

15) Mi a teendő, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást felfüggesztené?

A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt legalább 30 naptári nappal.

A bejelentésben rögzíteni kell a szünetelés végső időpontját is. A szünetelés legfeljebb a szüneteléssel érintett naptári év végéig kérhető. A szünetelés ismételt kérelemre meghosszabbítható. A szünetelés végső időpontját követően a fizetési kötelezettség ismételten fennáll. A tárgyév végéig tartó szünetelés esetén a kérelmet a tárgyévet követő január 15. napjáig kell benyújtani.

Szünetelés kizárólag a bejelentést követő időszakra kérhető.

Amennyiben a Közszolgáltató észleli, hogy a szünetelés bejelentésének indoka nem valós – az ingatlanon tartózkodnak, vagy az ingatlanon hulladék keletkezik – haladéktalanul intézkedik a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség visszaállítása iránt. Erről az ingatlanhasználót értesíti.

Letölthető dokumentumaink között megtalálja az Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás felfüggesztése – és az Adatkezelési nyilatkozat nyomtatványt. A nyomtatványon szükséges a megjegyzés rovatban feltüntetni az indoklást.
A dokumentumokat kitöltve, aláírva szükséges megküldeni részünkre akár postai úton, vagy e-mail-ben, illetve személyesen leadhatóak ügyfélszolgálatunkon nyitvatartási időben.
A módosítást akkor tudjuk rögzíteni, mikor az említett dokumentumok hiánytalanul beérkeztek Társaságunkhoz.

16) Milyen módon működhet a hulladékgazdálkodási szolgáltatás üdülőingatlannál?

Üdülőingatlan azon ingatlan, amelyben sem bejelentett lakóhellyel, sem bejelentett tartózkodási hellyel nem rendelkezik senki, és az ingatlanban életvitelszerűen nem tartózkodik senki, valamint a használati szezon időtartamán túl az ingatlan nincs használatban.
Szentendrén, illetve Pomázon a használati szezon, így a hulladék elszállítási szolgáltatás április 01-től szeptember 30-ig tart.
Pilisszentlászlón március 1-től október 31-ig.
A hulladékgazdálkodási szolgáltatás számláit a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-t negyedévenként állíthatja ki.
Egyéb lehetőségei és tulajdonságai megegyeznek a korábbi kérdéseknél leírtakra.

17) Vállalkozóként miben térnek el a lehetőségei a hulladékgazdálkodási szolgáltatás igénybevétele esetén a magánszemélyekétől?

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást gazdálkodó szervezet úgy tud igényelni, hogy meg kell határozni a szerződést kötő feleket: a Közszolgáltatót és a gazdálkodó szervezetet, vagy egyéb nem magánszemély ingatlanhasználót cégjegyzékszerűen, cégjegyzékszám, név, székhely szerint, az adószámot és a bankszámlaszámot is feltüntetve.
A szerződésben meg kell jelölni
a. a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,
b. a teljesítés helyét és módját,
c. a gazdálkodó szervezet által rendelkezésre bocsátott hulladékgyűjtő edényt űrtartalom és darabszám szerint,
d. az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint,
e. a nem előre meghatározott időben történő ürítés esetén az ürítés módját, és
f. a gazdálkodó szervezet által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást igénybe veszi.

A szerződésben rendelkezni kell továbbá
a. a hulladékgyűjtő edények használatának jogcíméről és módjáról,
b. a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról,
c. a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről,
d. az irányadó jogszabályok meghatározásáról,
e. a szerződés megszűnésének eseteiről, és
a. a polgári peres eljárás esetében a kizárólagos illetékességgel eljáró bíróságról.

A gazdálkodó szervezet a szerződést írásban, 30 napos felmondási idővel mondhatja fel.

A gazdálkodó szervezet a szerződést akkor mondhatja fel
a. ha a település közigazgatási területén megszűnt az a gazdasági tevékenysége, amellyel összefüggésben a települési hulladéka keletkezett, vagy
b. ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett hulladékának kezeléséről a továbbiakban a jelen rendeletben foglaltak szerint nem a közszolgáltatás keretében gondoskodik, vagy
c. a közszolgáltatónak megszűnik az e rendelet szabályain alapuló, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó kizárólagossága.
A kívánt rendelkezéshez megfelelő nyomtatványt a *letölthető dokumentumok között találja.

A dokumentumokat kitöltve, aláírva szükséges megküldeni részünkre akár postai úton, vagy e-mail-ben, illetve személyesen leadhatóak ügyfélszolgálatunkon nyitvatartási időben. Az igénybejelentést akkor tudjuk rögzíteni, a dokumentumok hiánytalanul beérkeztek Társaságunkhoz.