Adatvédelmi tájékoztató

Személyes adatok védelmével és közérdekű adatok nyilvánosságával foglalkozó munkatársunk elérhetősége:
Dr. Kada-Huszár Adrienn adatvédelmi tisztviselő
Cím: 2000 Szentendre, Szabadkai u. 9.
Email: dr.huszar.adrienn@szentendre.hu

Nr 1 Tájékoztató és folyamatleírás a munkára jelentkezők adatkezeléséről

Nr 7 Tájékoztató és folyamatleírás a közfoglalkoztatással kapcsolatos adatkezelésekről

Nr 8 Tájékoztató és folyamatleírás a távhőszolgáltatással kapcsolatos adatkezelésekről

Nr 10 Tájékoztató és folyamatleírás a parkolóüzemeltetéssel összefüggő adatkezelésekről

Nr 11 Tájékoztató és folyamatleírás a közétkeztetéssel összefüggő adatkezelésekről

Nr 12 Tájékoztató és folyamatleírás az önkormányzati bérlakásban élők részére

Nr 13 Tájékoztató és folyamatleírás a gyepmesteri szolgáltatással kapcsolatos adatkezelésekről

Nr 14 Tájékoztató és folyamatleírás a kárbejelentéssel kapcsolatos adatkezelésekről

Nr 15 Tájékoztató és folyamatleírás a vendég belépés és a vagyonvédelmi célú ellenőrzések adatkezeléséről

Nr 16 Tájékoztató és folyamatleírás az elektronikus megfigyelőrendszer mvk. kapcsolatos adatkezeléséről

Nr 23 Tájékoztató és folyamatleírás a szerződésekben megjelölt kapcsolattartók adatkezeléséről

Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat_20230701

Hulladékgyűjtő udvar_adatkezelési tájékoztató és folyamatleírás 231201

Étkeztetés_adatkezelési tájékoztató és folyamatleírás 20231212